Ekonomika

Ve spolupráci s ekonomickými a daňovými poradci vám zajistíme úvěry na revitalizací, údržbu případně modernizaci domů vč. zajištění aktuálních dotačních titulů.

V případě zájmu jsme připraveni pro vás zajistit rovněž optimalizaci (přefinancování) stávajících úvěrů.

E.1. Vedení účetnictví

E.2. Vypracování předpisu – evidenčního listu, Pravidelný výběr záloh, Roční vyúčtování služeb, Vyrovnání přeplatků a nedoplatků

E.3. Výběr příspěvků na správu domu ( dříve FOND OPRAV ) a jejich evidence

E.4. Vypracování daňových dokladů

E.5. Zpracování mezd resp. odměn statutárním zástupcům společenství

E.6. Zajištění pravidelných plateb přes SIPO

E.7. Zřízení účtu společenství u Vámi vybraného peněžního ústavu, k němuž si zřizujete vlastní dispoziční přístup

E.8. Příprava výročních zpráv vč. Jejich uložení do sbírky listin u Krajského soudu

E.9. Evidence splátek úvěrů

Správa

S.1.
 • Zajišťování revizí v zákonem stanovených
 • Revize elektřiny ve společných prostorách
 • Revize hromosvodu
 • Revize plynu
 • Revize výtahů
 • Revize hasících přístrojů a požárních vodovodů
 • Revize komínových průduchů
S.2.
 • Zajišťování realizace zákonných opatření
 • Vypracování a aktualizace průkazů energetické náročnosti budovy
 • Realizace energetických zákonných opatření (regulační armatury topných soustav, měření tepla, vody a teplé užitkové vody vč. pravidelných kontrol – cejchování měřidel)
S.3.
 • Aktualizace SEZNAMU ČLENŮ (zákonná povinnost)
 • Aktualizace nájemců a příprava URČENÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE
S.4.
 • Příprava, případně novelizace STANOV společenství
S.5.
 • Zpracování PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA případně jeho změny
S.6.
 • Zpracování DOMOVNÍCH ŘÁDŮ
S.7.
 • Archivace technické dokumentace případně paspart
S.8.
 • Zajištění pojištění domu (dle zvolených variant)
  • S.8.1. individuální dle vámi vybrané pojišťovny
  • S.8.2. dle několika nabídek (případně dle pojišťovacího makléře)
  • S.8.3. rámcového u smluvní pojišťovny
S.9.
 • Zajišťování poradenství technického i právního vč. poskytnutí odborných stanovisek

Provoz

P.1. Zajištění ekonomické výroby tepla v domech s vlastními plynovými kotelnami

P.2. Zajištění dodávek energií pro dům

P.3. Zajištění dodavatelů na provádění oprav a údržby vč. havarijních oprav

P.4. Zajištění výběrových řízení na dodavatele stavebních prací

P.5. Zajištění kontroly provádění stavebních prací